Δωρεάν σεμινάρια για εξωδικαστικό μηχανισμό και ρύθμιση οφειλών από το Οικονομικό Επιμελητήριο

Δωρεάν σεμινάρια για εξωδικαστικό μηχανισμό και ρύθμιση οφειλών από το Οικονομικό Επιμελητήριο

Δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, τη ρύθμιση οφειλών και για ελεύθερους επαγγελματίες, όπως και για τη μελέτη βιωσιμότητας ως εργαλείο αναδιάρθρωσης των οφειλετών, διοργανώνει το ερχόμενο Σάββατο στο ξενοδοχείο «Αιγές Μέλαθρον» το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 4ο Περιφερειακό Τμήμα Κεντροδυτικής Μακεδονίας, σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση λογιστών και φοροτεχνικών.
Εισηγητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής.                
Ώρες σεμιναρίου: 09.00΄-14.00΄ και από 16.00΄-19.00΄

Άλλη μια "λευκή νύχτα" γιορτής την Πέμπτη στη Βέροια

Άλλη μια "λευκή νύχτα" γιορτής την Πέμπτη στη Βέροια

Τι συμβαίνει με το νερό; Ημερίδα της ΔΕΥΑΒ την Τετάρτη

Τι συμβαίνει με το νερό; Ημερίδα της ΔΕΥΑΒ την Τετάρτη