Προσλήψεις εποχικού προσωπικού στην ΑΛ.Μ.ΜΕ.

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού στην ΑΛ.Μ.ΜΕ.

Η Κονσερβοποιία Α.Ε.Σ. ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε. δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας. Συγκεκριμένα, οι προσλήψεις αφορούν τις παρακάτω 5 ειδικότητες:
1. Μηχανικοί
2. Χειριστές - Βοηθοί χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων (κλαρκ)
3. Τεχνολόγοι Τροφίμων
4. Τεχνολόγοι Γεωπονίας
5. Εποχικό προσωπικό εργάτριες/εργάτες

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 23310 97700
Τμήμα Προσωπικού και Ανθρωπίνου Δυναμικού 
e-mail: almme@otenet.gr

Μια παρέα που έχει... πάθει ανάβαση!

Μια παρέα που έχει... πάθει ανάβαση!

Ένας 77χρονος που το λέει η καρδιά του!

Ένας 77χρονος που το λέει η καρδιά του!