Εποχικές προσλήψεις στην εταιρεία Νίκου

Εποχικές προσλήψεις στην εταιρεία Νίκου

Η εταιρεία ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε. με έδρα τον Τρίλοφο Βέροιας και αντικείμενο την τυποποίηση και επεξεργασία φρούτων, δέχεται αιτήσεις πρόσληψης ανειδίκευτου εποχικού προσωπικού στα γραφεία των εγκαταστάσεων της.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Αστυνομική Ταυτότητα (φωτοτυπία) ή Άδεια Παραμονής (για αλλοδαπούς)

2) Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας

3) Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ – ΑΜΚΑ

4) Βιβλιάριο Υγείας ή αντίγραφο πιστοποιητικού υγείας

5) Βιβλιάριο Τράπεζας

5) Για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα

6) Υγειονομικό Βιβλιάριο

Αίτημα Σαμαρά για 24ωρη λειτουργία του αιμοδυναμικού εργαστηρίου στη Βέροια. Θετική η διοίκηση

Αίτημα Σαμαρά για 24ωρη λειτουργία του αιμοδυναμικού εργαστηρίου στη Βέροια. Θετική η διοίκηση

Ο Βασίλης Κωνσταντινόπουλος κοιτάει μπροστά!

Ο Βασίλης Κωνσταντινόπουλος κοιτάει μπροστά!