Θέσεις εργασίας στην ΕΛΒΙΖ

Θέσεις εργασίας στην ΕΛΒΙΖ

Θέσεις εργασίας στην ΕΛΒΙΖ

Η ΕΛ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε., μέλος του Ομίλου ΕΥΡΩΦΑΡΜ, επιθυμεί να προσλάβει στελέχη των εξής ειδικοτήτων:

1) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ (έδρα Πλατύ, 1 φορά την εβδομάδα Ξάνθη) – ref: EL01

Προφίλ υποψηφίου: • Απαραίτητη σχετική εμπειρία και τεχνικές σπουδές. • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, η εμπειρία στον κλάδο των ζωοτροφών θα εκτιμηθεί. • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες. • Δυναμισμός, ομαδικό πνεύμα και εμπειρία σε διοίκηση ομάδας

Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, πλήρη ασφάλιση, εταιρικό τηλέφωνο και αυτοκίνητο.

 

2) ΤΡΕΙΣ (3) ΠΩΛΗΤΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (μία θέση με έδρα Ανατ. Μακεδονία-Θράκη / μία θέση με έδρα Δυτ. Μακεδονία / μία θέση με έδρα Θεσσαλία) – ref: EL02

Προφίλ υποψηφίων: • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ζωοτεχνίας, κτηνιατρική ή γεωπονίας. • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση. • Δυναμικός χαρακτήρας, επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες.

Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, πλήρη ασφάλιση, εταιρικό τηλέφωνο και αυτοκίνητο, έξοδα διανυκτέρευσης και ποσοστά bonus επί των κερδών.

 

3) ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (έδρα Ξάνθη) – ref: EL03

Περιγραφή θέσης: Παρακολούθηση πωλήσεων, εξυπηρέτηση και επικοινωνία με τους πελάτες. Διαχείριση παραγγελιών, οργάνωση δρομολογίων, καταχωρίσεις τιμολογίων.

Προφίλ υποψηφίου: • Απαραίτητο πτυχίο ΤΕΙ Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων. • Επιθυμητή προϋπηρεσία. • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και ERP.

Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων, πλήρη ασφάλιση.

 

4) ΧΗΜΙΚΟ (έδρα Πλατύ) – ref: EL04

Περιγραφή θέσης: Για τη στελέχωση του Εργαστήριου Χημικών Αναλύσεων.

Προφίλ υποψηφίου: • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφές με το αντικείμενο. • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα προτιμηθεί.

Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων, πλήρη ασφάλιση.

 

5) ΠΡΕΣΑΔΟΡΟ (έδρα Ξάνθη) – ref: EL05

Προφίλ υποψηφίου: • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση απαραίτητη.

Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, πλήρη ασφάλιση.

 

Αποστολή βιογραφικών με αναφορά MONO του κωδικού θέσης (ref:) στο θέμα του email, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@elviz.gr – μέχρι 14 Απριλίου.

Φαρμακευτική κάνναβη vs ισχυρών οπιοειδών αναλγητικών

Φαρμακευτική κάνναβη vs ισχυρών οπιοειδών αναλγητικών

Αγωγή υγείας στα σχολεία της Βέροιας

Αγωγή υγείας στα σχολεία της Βέροιας