Ιωάννα Πέρβου: Είμαστε ένα καλό νοσοκομείο και πρέπει να γίνουμε καλύτερο!

Ιωάννα Πέρβου: Είμαστε ένα καλό νοσοκομείο και πρέπει να γίνουμε καλύτερο!

Το κείμενο που ακολουθεί είναι η τοποθέτηση της αναπληρώτριας διοικήτριας του νοσοκομείου Ημαθίας Ιωάννας Πέρβου, στον Δημόσιο Απολογισμό-Λογοδοσία της Τετάρτης. Έναν περίπου χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της στη μονάδα Νάουσας.

Το Νοσοκομείο της Νάουσας βρίσκεται σε μια πολύ σημαντική χρονική στιγμή, και όχι κρίσιμη στην πορεία του. Ο απολογισμός μου στις 21/3/2018 για τον χρόνο ανάληψης αρμοδιότητας (από τις 3/4/2017 έως και σήμερα) δε θα μπορούσε να έχει έρθει σε καταλληλότερη χρονική περίοδο, καθώς βρισκόμαστε μόλις λίγες εβδομάδες μετά την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας κ. Ξανθού στο Νοσοκομείο μας στις 13 Φεβρουαρίου. Έτσι, είμαστε σε θέση να δούμε καθαρά πού βαδίζουμε καλώς, πού χωλαίνουμε και ποια σημεία χρήζουν περαιτέρω προσοχής. 
Βασική μου θέση και πεποίθηση είναι πως η διοίκηση οφείλει να μη μιλά πολιτικά και να μην τοποθετείται μακροσκοπικά, αλλά αντίθετα να διευθετεί τα τρέχοντα ζητήματα και υπάρχοντα προβλήματα ανάλογα με τις ισχύουσες συνθήκες. Σε αυτό το πλαίσιο ανέπτυξα τα όσα έγιναν κατά τον τελευταίο χρόνο στο Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας. 
Επέλεξα να χωρίσω την παρουσίαση των πεπραγμένων σε τρία μέρη: πρώτον στα θετικά βήματα που έχουν γίνει, δεύτερον στα προβλήματα του νοσοκομείου Νάουσας και τέλος στις επιδιώξεις που οφείλουμε να θέσουμε για το μέλλον, ώστε να στοιχειοθετήσουμε ένα πλήρες προφίλ για το νοσοκομείο.

        Τα θετικά
Στα θετικά στοιχεία συγκαταλέγεται καταρχήν η έλευση ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερα το Νοσοκομείο Νάουσας είναι ένα «καλό» νοσοκομείο, και ένα νοσοκομείο είναι «καλό» εξαιτίας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του. Ειδικότερα, ο χειρουργικός τομέας του Νοσοκομείου που συναποτελείται από την ορθοπεδική, την οφθαλμολογική και τη χειρουργική κλινική αποτελεί την κορωνίδα του Νοσοκομείου μας. Τόσο σε επίπεδο ορθοπεδικής, όσο και οφθαλμολογικής το Νοσοκομείο Νάουσας αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο για το νομό Ημαθίας, αλλά και για τους όμορους νομούς, ενώ πλέον και η χειρουργική κλινική αφήνει ένα εξαιρετικό αποτύπωμα και δίνει ένα νέο δυναμικό στίγμα στην περιοχή. Δεν είναι τυχαίο πως ο απόλυτος αριθμός ψυχρών χειρουργείων στο νοσοκομείο μας έχει εκτοξευθεί και όπως χαρακτηριστικά ανέφερα «οι γιατροί μας συνωστίζονται στα χειρουργεία». Δε θα μπορούσα όμως να μην αναφέρω την άψογη στελέχωση της καρδιολογικής και παιδιατρικής κλινικής, όπου οι γιατροί του νοσοκομείου δουλεύουν ακατάπαυστα και ακούραστα. Με αυτά τα δεδομένα, η ενδυνάμωση των παραπάνω κλινικών με έναν επιπλέον οφθαλμίατρο, έναν παιδίατρο και δύο καρδιολόγους (μόνιμο και επικουρικό προσωπικό) αφήνει περιθώρια για την ακόμη καλύτερη κάλυψη του νοσοκομείου και την παροχή υψηλών υπηρεσιών υγείας. Ενώ, δε θα μπορούσα να παραλείψω και την αναφορά στην αψεγάδιαστη λειτουργία της αιμοδοσίας, αλλά και του φαρμακείου του Νοσοκομείου, τομέων εξίσου νευραλγικών για εμάς. 
Από την πλευρά της διοίκησης μόνιμο μέλημά μας είναι να ελέγχουμε συνέχεια τα ταμειακά μας διαθέσιμα ώστε να εξοπλίζουμε το ιατρικό προσωπικό με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό απαραίτητο, ούτως ώστε να διευκολύνεται το έργο των γιατρών. 
Περαιτέρω, η νοοτροπία που έχουμε ως διοίκηση και προσπαθούμε να τη θέσουμε σε εφαρμογή κατά το τελευταίο έτος, είναι πως η διοίκηση οφείλει να παραμένει στα μετόπισθεν και υπ’ αυτό το πρίσμα, όχι μόνο δεν απασχολούμε πλεονάζον προσωπικό στα διοικητικά γραφεία, αλλά αντίθετα το διαθέτουμε ούτως ώστε να μην επιβαρύνονται οι κλινικές από την υφιστάμενη γραφειοκρατία. 
Ακόμη, έγινε πλήρης ανάλυση ενεργειών που έχουν γίνει στον τομέα της προμήθειας εξοπλισμού, στην προσπάθεια εσωτερικού εξωραϊσμού των κτιριακών υποδομών του νοσοκομείου, αλλά και στη διασάφηση μέσω εσωτερικών κανονισμών του τρόπου λειτουργίας του νοσοκομείου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

         Τα προβλήματα
Προχωρώντας στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Νάουσας, αυτά συνοψίζονται σε δύο + ένα ζητήματα, τα οποία δυστυχώς επισκιάζουν σε μεγάλο βαθμό τα θετικά στοιχεία που αναπτύχθηκαν ανωτέρω. Το πρώτο και ιδιαίτερα ακανθώδες ζήτημα είναι η έλλειψη ειδικών Παθολόγων. Πρόκειται για μια νευραλγική ειδικότητα που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και δίχως την κάλυψη της οποίας τίθενται σοβαρά προβλήματα για την ασφαλή εφημέρευση του Νοσοκομείου. Σε αυτό το σημείο, δε θα μπορούσα να μην αναφερθώ και στην πρόσφατη κρίσιμη εβδομάδα που διένυσε το Νοσοκομείο Νάουσας, καθώς η ταυτόχρονη ασθένεια των δύο ειδικών παθολόγων του Νοσοκομείου κόντεψε να επιφέρει συνολικό blackout σε αυτό. Άλλωστε η πρόθεσή μου στο δημόσιο απολογισμό δεν είναι να ωραιοποιήσω τις υπάρχουσες συνθήκες αποσιωπώντας τα κακώς κείμενα. Οφείλω όμως να αναφέρω παρενθετικά, πως μόλις πριν από τρεις εβδομάδες ανέλαβε υπηρεσία στο Νοσοκομείο μας ειδική Παθολόγος, η οποία όμως δεν είναι δυνατό να ενταχθεί στο δυναμικό μας, καθώς απουσιάζει με μακρόχρονη δικαιολογημένη άδεια. Έτσι, παραμένουμε στο ίδιο σημείο.
Το Νοσοκομείο της Νάουσας ανταπεξήλθε στις δύσκολες συνθήκες, καθώς στηρίχθηκε απόλυτα από το προσωπικό του, που με αυταπάρνηση κάλυψε κατά το μέτρο του νόμιμου και του ανθρωπίνως δυνατού την έλλειψη ειδικού παθολόγου. Δε θα μπορούσα λοιπόν, να μην ευχαριστήσω τους ειδικευόμενους της παθολογικής που έμειναν στις θέσεις τους, στην πρώτη γραμμή των επειγόντων περιστατικών, τους ειδικούς και ειδικευόμενους γιατρούς γενικής ιατρικής που κάλυψαν επίσης το πρόγραμμα, αλλά και τους ειδικούς και ειδικευόμενους καρδιολόγους που πραγματικά ενέσκυψαν στο πρόβλημα που προέκυψε και στήριξαν τους συναδέλφους τους. Από την πλευρά της διοίκησης και με την πλήρη υποστήριξη της 3ης Υ.ΠΕ., οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στη μη επέκταση του προβλήματος και έτσι προκρίθηκε και πραγματοποιήθηκε ακόμη και η εφημέρευση ιατρού από το Γ.Ν. Παπανικολάου Θεσσαλονίκης στο Νοσοκομείο Νάουσας, ενώ όπως έχει ήδη αναρτηθεί δημοσίως υπάρχει ταυτόχρονη προκήρυξη έξι θέσεων ειδικών ιατρών για το Νοσοκομείο της Νάουσας, μεταξύ των οποίων και δύο για την παθολογική κλινική. 
Επιπρόσθετα και όσον αφορά το ζήτημα της στελέχωσης με ιατρικό προσωπικό, παραμένει το ζήτημα πρόσληψης δεύτερου μαιευτήρα για το Νοσοκομείο, καθώς η δεύτερη θέση αναμένουμε να κηρυχθεί και επισήμως άγονη, προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε εκ νέου την πρόσληψη μαιευτήρα.

         Αξονικός
Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα που ταλανίζει το νοσοκομείο Νάουσας είναι η έλλειψη αξονικού τομογράφου, η οποία παροπλίζει σε μεγάλο βαθμό τους εξαίρετους ακτινολόγους του Νοσοκομείου. Αν και έχω συστηματικά επιχειρήσει να μην αναμειχθώ ενεργά στην «αξονιάδα», εχθές και μετά τη ρητή διαβεβαίωση που ελήφθη από πλευράς της Υγειονομικής Περιφέρειας πως δε θα υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στην τοποθέτηση αξονικού τομογράφου, οφείλω να τονίσω πως παράλληλα με την αναμονή προμήθειας τομογράφου, όπως μας έχει ανακοινωθεί από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, οφείλουμε να είμαστε σε εγρήγορση και να ενώσουμε δυνάμεις με απώτερο στόχο την ταχύτερη έλευση τομογράφου στο νοσοκομείο. Άλλωστε εάν καταφέρουμε με άλλους πόρους και μέσα να τον αποκτήσουμε σε ταχύτερο χρόνο, θα έχουμε διπλό όφελος αφού και το Νοσοκομείο θα μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα και θα γλυτώσουμε χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Έτσι, και με απόλυτο σεβασμό στις προσπάθειες που έχουν γίνει ήδη από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενημέρωσα πως πλέον θα ενεργοποιηθώ και εγώ προς αυτή την κατεύθυνση.

        Λειτουργική διασύνδεση
Τέλος, οφείλουμε να συνταχθούμε όλοι και να συνεργαστούμε για την επίτευξη λειτουργικής διασύνδεσης μεταξύ των δύο μονάδων του Γ.Ν. Ημαθίας, όπως χαρακτηριστικά είχε αναφέρει και ο Υπουργός Υγείας στην προηγούμενη επίσκεψή του. Χαρακτηριστικά τόνισα πως η λειτουργική διασύνδεση μάς έγινε πάθημα, πρέπει να μας γίνει και μάθημα για να είμαστε προετοιμασμένοι σε επόμενη κρίσιμη συγκυρία που θα έρθει. 
Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι στηρίζουν το νοσοκομείο και να υπογραμμίσω την ανάγκη να τονίζουμε καθημερινά και αδιάλειπτα τα θετικά στοιχεία του νοσοκομείου και να καλλιεργήσουμε την εξωστρέφειά του. Είμαστε ένα ΚΑΛΟ νοσοκομείο και πρέπει να γίνουμε καλύτερο.

Πενθήμερος χιονιάς στην Ημαθία. Μέχρι και -4 στα ορεινά!

Πενθήμερος χιονιάς στην Ημαθία. Μέχρι και -4 στα ορεινά!

The Wall. Εφημερίδα τοίχου

The Wall. Εφημερίδα τοίχου