Ο Α.Σ. Μελίκης δέχεται αιτήσεις για εποχικό προσωπικό

Ο Α.Σ. Μελίκης δέχεται αιτήσεις για εποχικό προσωπικό

Ο Α.Σ. Μελίκης δέχεται αιτήσεις εργασίας για εποχικό προσωπικό. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με τα παρακάτω έγγραφα:
- Ταυτότητα
- Α.Φ.Μ.
- Α.Μ.Κ.Α. ή Ασφαλιστική Ενημερότητα ΟΓΑ
- Αριθμό Βιβλιαρίου τράπεζας
- Πιστοποιητικό Υγείας
- Εκτύπωση στοιχείων προσωποιημένης πληροφόρησης από τον λογιστή.
Όλα τα παραπάνω σε φωτοτυπίες. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στα τηλ. 2331081988-81001

Το αέναο ταξίδι της ύλης που απαρτίζει το Σύμπαν

Το αέναο ταξίδι της ύλης που απαρτίζει το Σύμπαν

Ευκαιρίες εργασίας εκπαιδευτικών. Επιπλέον μοριοδότηση σε Α΄Βάθμια, Β΄Βάθμια Εκπαίδευση και δομές εκπαίδευσης ενηλίκων

Ευκαιρίες εργασίας εκπαιδευτικών. Επιπλέον μοριοδότηση σε Α΄Βάθμια, Β΄Βάθμια Εκπαίδευση και δομές εκπαίδευσης ενηλίκων