Θέσεις εργασίας Τ.Ε. και Π.Ε. για δηλώσεις ΟΣΔΕ σε Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών

Θέσεις εργασίας Τ.Ε. και Π.Ε. για δηλώσεις ΟΣΔΕ σε Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών

Από νεοσύστατο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών ζητούνται άτομα (κατά προτίμηση Τ.Ε. ή Π.Ε.) με εμπειρία στη διαδικασία των δηλώσεων Ο.Σ.Δ.Ε. για μόνιμη απασχόληση (σύμβαση αορίστου χρόνου).
Βιογραφικά στο agroshellas@gmail.com

Δημήτρης Μάντσιος: Σωτήρια λέμβος ο τουρισμός στα χρόνια της κρίσης

Δημήτρης Μάντσιος: Σωτήρια λέμβος ο τουρισμός στα χρόνια της κρίσης

Ένας υποψήφιος δήμαρχος από το παρελθόν

Ένας υποψήφιος δήμαρχος από το παρελθόν