Ανακοίνωση Αγροτικού Συνεταιρισμού Επισκοπής

Ανακοίνωση Αγροτικού Συνεταιρισμού Επισκοπής

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Επισκοπής δέχεται προσφορές από ενδιαφερόμενους για τη διακίνηση προϊόντων εσοδείας 2018 έως και Δευτέρα 30/4/2018.
1. Υλικά συσκευασίας
2. Εποχικό προσωπικό
3. α)Μεταφορά προϊόντων από την έδρα του συν/σμού, προς Αθήνα, Θεσ/νίκη Κρήτη και β) σε βιομηχανίες μεταποίησης.
4. Παλετάρισμα τελάρων και εκφόρτωση πλαστικών κλουβών.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα του Συν/σμού  23320 44494 και 23320 44770.

Για τον Α.Σ. Επισκοπής
Ο Πρόεδρος
Λογγιζίδης Δημήτριος

Γεωργιανοί: 60 χρόνια πριν... ίδιο μενού!

Γεωργιανοί: 60 χρόνια πριν... ίδιο μενού!

Το τρενάκι στο δημοτικό συμβούλιο Νάουσας

Το τρενάκι στο δημοτικό συμβούλιο Νάουσας