Καινοτόμο σύστημα άρδευσης για εξοικονόμηση νερού και ενέργειας υιοθετεί η ΔΕΗ

Καινοτόμο σύστημα άρδευσης για εξοικονόμηση νερού και ενέργειας υιοθετεί η ΔΕΗ

Καινοτόμο σύστημα άρδευσης για εξοικονόμηση νερού και ενέργειας υιοθετεί η ΔΕΗ
Την επέκταση του καινοτόμου συστήματος άρδευσης του ΤΟΕΒ Ήρας-Κουρτακίου (Αργολίδα) σε όλους τους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων μελετά η ΔΕΗ. Πρόκειται για ένα πρωτοπόρο σύστημα στο πότισμα, με 40% εξοικονόμηση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας.
Το πρωτοπόρο του εγχειρήματος του ΤΟΕΒ Ήρας συνίσταται στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ηλεκτρονικά υποστηριζόμενου συστήματος άρδευσης. Πρόκειται για ένα πλήρως ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα, που υποστηρίζεται από δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών και με σειρά από τεχνολογίες αιχμής επιτυγχάνεται  οικονομία τόσο στο νερό, όσο και στην ενέργεια που καταναλώνεται.
Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος σε αγρό 4 στρεμμάτων με πορτοκαλιές στην Ήρα, προέκυψε ίδια παραγωγή με χρήση νερού μειωμένη κατά 36% σε σχέση με τους 2 αγρούς μάρτυρες που ο παραγωγός πότιζε εμπειρικά. Σε συνδυασμό με την έξυπνη διαχείριση του αντλιοστασίου, το σύστημα μπορεί να επιφέρει επιπρόσθετα και ενεργειακή εξοικονόμηση έως και άνω του 40%.
Μάλιστα, δεδομένης της δυνατότητας να τοποθετηθούν στο έργο και φωτοβολταϊκά με net-metering, το ενεργειακό κόστος μπορεί δυνητικά να μειωθεί έως και κατά 60%, κάτι που συνεπάγεται και σημαντική μείωση του καλλιεργητικού κόστους.

Ο εμπορικός πόλεμος Ε.Ε.-ΗΠΑ και οι κίνδυνοι για την κομπόστα και τους αγρότες

Ο εμπορικός πόλεμος Ε.Ε.-ΗΠΑ και οι κίνδυνοι για την κομπόστα και τους αγρότες

Ρωσική πρόσκληση και πρόκληση για τη Λίλα Δίδου

Ρωσική πρόσκληση και πρόκληση για τη Λίλα Δίδου