Ανακοίνωση ΤΟΕΒ Νάουσας για τη νέα αρδευτική περίοδο

Ανακοίνωση ΤΟΕΒ Νάουσας για τη νέα αρδευτική περίοδο

Ο Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Άρδευσης:
1) Δεν θα δικαιούνται νερό για άρδευση όσοι κτηματίες μέλη, έχουν οφειλές προς τον Οργανισμό από την οικονομική χρήση του 2017 ή και παλαιότερη και δεν φρόντισαν να κάνουν ρύθμιση ή δεν έχουν τηρήσει την ρύθμιση που έκαναν. 
2) Ο καθαρισμός και όλη γενικά η συντήρηση των αυλακιών (αρδευτικών και στραγγιστικών) γίνεται με ευθύνη και φροντίδα των παρακείμενων ιδιοκτητών και θα πρέπει να τους έχουν καθαρούς και απαλλαγμένους από κάθε βλάστηση, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
3) Το ίδιο ισχύει και για τις υδροληψίες (βάνες) του κλειστού δικτύου, για τις οποίες οι Χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συντήρηση, ασφάλεια και ομαλή λειτουργία τους. 
Σε περίπτωση που παραμένουν ακαθάριστα κάποια αυλάκια, ο Οργανισμός θα τα καθαρίσει με δικά του συνεργεία και θα χρεώσει στους ιδιοκτήτες (σύμφωνα με τον Κ.Α.) το διπλάσιο της δαπάνης που θα απαιτηθεί. 
Ενόψει λοιπόν της νέας αρδευτικής περιόδου που αρχίζει την 25η Απριλίου, παρακαλούνται οι κτηματίες να ταχτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Οργανισμό και να έχουν τα αυλάκια και τις υδροληψίες τους, σε άψογη λειτουργική κατάσταση διότι ο Οργανισμός χωρίς άλλη προειδοποίηση θα τροφοδοτεί ή θα διακόπτει την τροφοδοσία των δικτύων με νερό για τις αρδευτικές ή ραντιστικές ανάγκες των καλλιεργειών.

The Wall. Εφημερίδα Τοίχου

The Wall. Εφημερίδα Τοίχου

Βέροια και Έδεσσα στα βήματα του Χο Τσι Μινχ

Βέροια και Έδεσσα στα βήματα του Χο Τσι Μινχ