Να πώς συμπεριφέρονται οι νομοταγείς πολίτες στην Ολλανδία. Βίντεο

Να πώς συμπεριφέρονται οι νομοταγείς πολίτες στην Ολλανδία. Βίντεο

Να πώς συμπεριφέρονται οι νομοταγείς πολίτες στην Ολλανδία. Βίντεο
Μια συνήθης διαδικασία σε ένα αεροδρόμιο... με διαφορετική ωστόσο εξέλιξη!

Περιφερειακό συνέδριο του Ευρωκοινοβουλίου στη Θεσσαλονίκη και στη Βέροια

Περιφερειακό συνέδριο του Ευρωκοινοβουλίου στη Θεσσαλονίκη και στη Βέροια

Πληρώνονται... σε είδος στο Πλατύ οι τευτλοπαραγωγοί

Πληρώνονται... σε είδος στο Πλατύ οι τευτλοπαραγωγοί