Παράνομες εισαγωγές αρνιών από εταιρεία στον Σχοινά

Παράνομες εισαγωγές αρνιών από εταιρεία στον Σχοινά

Παράνομες εισαγωγές ζώντων αρνιών από τη Ρουμανία και εμπόριο ελληνικών και ρουμάνικων νωπών αμνών έκανε εταιρεία (με την επωνυμία Greek’s Bulls Single Member PC)στον Σχοινά Αλεξάνδρειας, που επιπλέον την τελευταία διετία δεν είχε εκδώσει φορολογικά παραστατικά συνολικής καθαρής αξίας 418.087 ευρώ. Από τη διασταύρωση των πιστοποιητικών ενδοκοινοτικού εμπορίου και των τιμολογίων εισαγωγών από τη Ρουμανία, διαπιστώθηκε η εισαγωγή 5.740 αμνών, χωρίς παραστατικά. Για τις παραβάσεις έχει ενημερωθεί και η αρμόδια ΔΟΥ για τη συνέχιση του ελέγχου και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Για το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ν.Δ. στην Ημαθία ο Κωστής Χατζηδάκης στη Βέροια. Φωτογραφίες

Για το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ν.Δ. στην Ημαθία ο Κωστής Χατζηδάκης στη Βέροια. Φωτογραφίες

Πληρώνεται το "Κομφούζιο" την ερχόμενη εβδομάδα

Πληρώνεται το "Κομφούζιο" την ερχόμενη εβδομάδα