Με ένταση η πιστοποίηση των παιδικών χαρών στη Βέροια και στις τοπικές κοινότητες

Με ένταση η πιστοποίηση των παιδικών χαρών στη Βέροια και στις τοπικές κοινότητες

Δύο δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 500.000€ περίπου υποβλήθηκαν από τον δήμο Βέροιας για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν οι ακόλουθες προτάσεις: 
-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, προϋπολογισμού 255.000€.
-Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του δήμου Βέροιας, προϋπολογισμού 239.010€.
Η πρώτη δράση αφορά στην προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για την υποβοήθηση της λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Καθαριότητας, στην αποτελεσματική επίτευξη του έργου της και στην εξοικονόμηση πόρων.
Η δεύτερη δράση αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού για την αναβάθμιση 15 υφιστάμενων παιδικών χαρών του δήμου Βέροιας. Η συγκεκριμένη δράση έρχεται να προστεθεί στον σχεδιασμό του δήμου Βέροιας για τη λειτουργιά τουλάχιστον μίας πιστοποιημένης παιδικής χαράς ανά Τοπική Κοινότητα, με απώτερο στόχο τη λειτουργία και πιστοποίηση όλων.
Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, η προσπάθεια αξιοποίησης κάθε χρηματοδοτικού προγράμματος, ευρωπαϊκού ή εθνικού, σε συνδυασμό με την παράλληλη χρηματοδότηση παρεμβάσεων στις παιδικές χαρές από ιδίους πόρους, είχαν ως αποτέλεσμα, ενώ ο δήμος Βέροιας αρχικά δεν διέθετε καμία παιδική χαρά με πιστοποιημένα όργανα και δάπεδο ασφαλείας, να έχει εξασφαλίσει ήδη μέχρι στιγμής την τοποθέτηση πιστοποιημένων οργάνων και δαπέδου ασφαλείας σε 32 παιδικές χαρές, να έχει προχωρήσει στην κατάθεση τριών φακέλων για πιστοποίηση παιδικών χαρών και να έχει εξασφαλίσει την πιστοποίηση μίας.
Με την αναμενόμενη έγκριση της χρηματοδότησης της πρότασης, αλλά και της πρότασης που υποβλήθηκε στην πρόσκληση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2017, συνολικού προϋπολογισμού 259.060€, αναμένεται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών των προμηθειών, οι παιδικές χαρές που θα διαθέτουν πιστοποιημένα όργανα και δάπεδο ασφαλείας να ανέλθουν στις 65.

Στα απάτητα σημεία του Βερμίου!

Στα απάτητα σημεία του Βερμίου!

Ανταλλαγή αγάπης και προσφοράς για Υφάδι και Bioanalysis net

Ανταλλαγή αγάπης και προσφοράς για Υφάδι και Bioanalysis net