Προσλήψεις εποχικού προσωπικού στην εταιρεία Γεώργιου Νίκου

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού στην εταιρεία Γεώργιου Νίκου

Η εταιρεία ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε. με έδρα τον Τρίλοφο Βέροιας και αντικείμενο την τυποποίηση και επεξεργασία φρούτων, θα δέχεται για τη χειμερινή περίοδο αιτήσεις πρόσληψης ανειδίκευτου εποχικού προσωπικού στα γραφεία των εγκαταστάσεών της.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Αστυνομική Ταυτότητα (φωτοτυπία) ή Άδεια Παραμονής (για αλλοδαπούς)

2) Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας

3) Αριθμό Μητρώου ΊΚΑ –ΑΜΚΑ

4) Βιβλιάριο Υγείας ή αντίγραφο πιστοποιητικού υγείας

5) Βιβλιάριο Τράπεζας

5) Για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα

6) Υγειονομικό Βιβλιάριο

ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε LOGISTICS ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 59100 ΒΕΡΟΙΑ

ΤΗΛ. 23320-42298 ΦΑΞ. 23320-42290 web www.nikoufruits.gr

Email: nikougiorgos001@yahoo.gr

Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ν. Ημαθίας. Όλον τον χρόνο κοντά στον παραγωγό

Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ν. Ημαθίας. Όλον τον χρόνο κοντά στον παραγωγό

Ώρα Ευθύνης: ο δήμος Αλεξάνδρειας μπροστά, σε δρόμους ανάπτυξης και ευημερίας

Ώρα Ευθύνης: ο δήμος Αλεξάνδρειας μπροστά, σε δρόμους ανάπτυξης και ευημερίας