Τάσος Μπαρτζώκας: Υπερβαίνει το 30% η ανεργία στην Ημαθία. Με όλες τις δυνάμεις για την ανάσχεση του κλίματος

Τάσος Μπαρτζώκας: Υπερβαίνει το 30% η ανεργία στην Ημαθία. Με όλες τις δυνάμεις για την ανάσχεση του κλίματος

Τα εργασιακά, αποτελούσαν και αποτελούν το ζήτημα που θέτει ως προτεραιότητα στην πολιτική του ατζέντα ο Τάσος Μπαρτζώκας. Κατά συνέπεια, η εκκίνηση της θεσμικής του δραστηριότητας ταυτίζεται με την εκ μέρους του συστηματική οργάνωση ενός κύκλου συναντήσεων, με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Από τον κύκλο αυτό, δεν θα μπορούσε να λείπει η επικοινωνία και η επιδίωξη συνεργασίας με τον ΟΑΕΔ. Ως εκ τούτου, την Πέμπτη, ο βουλευτής Ημαθίας βρέθηκε στα κεντρικά γραφεία του ΟΑΕΔ, όπου συναντήθηκε με τον νέο διοικητή κ. Πρωτοψάλτη και είχε έναν εξαιρετικά γόνιμο διάλογο.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε το ολοκληρωμένο σχέδιο επανένταξης στην αγορά εργασίας, ένα ζήτημα που αποτελεί στοίχημα, τόσο του διοικητή όσο και της παρούσας κυβέρνησης. Αναφέρει επ’ αυτού ο κ. Μπαρτζώκας:

«Η στρατηγική που ακολουθεί ο κ. Πρωτοψάλτης και η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας εστιάζει σε δύο άξονες.

Αφενός, στην εξασφάλιση διασύνδεσης του συστήματος εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, προκειμένου να εξαλειφθεί το χρόνιο φαινόμενο της αναντιστοιχίας μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης δεξιοτήτων. Προκειμένου ο στόχος να καταστεί εφικτός, η νέα διοίκηση έχει αναπτύξει ένα σχέδιο που περιλαμβάνει δράσεις και συνέργειες με τον επιχειρηματικό τομέα που καταρχάς, ανιχνεύουν τις ζητούμενες ειδικότητες. Εντός αυτού εντάσσονται και οι εντατικές επισκέψεις του κ. Διοικητή σε επιχειρήσεις και περιφερειακά υποκαταστήματα του ΟΑΕΔ.

Παράλληλα, μείζον θέμα αναδεικνύεται το ζήτημα της αξιολόγησης των προγραμμάτων που διατίθενται εκ του ΟΑΕΔ, είτε αυτά αφορούν σε προγράμματα κατάρτισης είτε εργασίας. Η συστηματική έλλειψη αξιολόγησης αποστερούσε τις απελθούσες διοικήσεις από ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, με αποτέλεσμα την ανεπαρκή ανατροφοδότηση, τη μη βελτίωση και εν τέλει, τη μη ύπαρξη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού ενός συνεκτικού μηχανισμού πρόληψης της ανεργίας…»

Από τη μεριά του ο βουλευτής Ημαθίας έθιξε το ζήτημα της ετεροβαρούς κατανομής της ανεργίας, της οποίας η αντιμετώπιση, προϋποθέτει διαφοροποίηση και εξειδίκευση, σχετικά με τα προγράμματα που θα προσφερθούν.

«Επί παραδείγματι, ενώ το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα καταγράφεται από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία πέριξ του 20%, στην Ημαθία η ανεργία κατά Μ.Ο. υπερβαίνει το 30%. Επίσης, κατά τόπους η απόκλιση εμφανίζεται ακόμα μεγαλύτερη, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανάγκη για προσαρμογή του σχεδιασμού στις διαφοροποιημένες ανάγκες…» υπογραμμίζει ο Τάσος Μπαρτζώκας. Προσδιορίζοντας τον μακροπρόθεσμο στόχο του, ως προς την εξάντληση όλων των διαθέσιμων εργαλείων της θεσμικής του ιδιότητας, προκειμένου να καταστεί αρωγός στην ανάσχεση του κλίματος υποαπασχόλησης και καταπάτησης των εργασιακών δικαιωμάτων.

«Γι’ αυτό, ανεξαρτήτως της πρόθεσης μου για ουσιαστική συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, που εκ των προτέρων υφίσταται, στο πλάνο μου οι συναντήσεις με εκπροσώπους του επιχειρείν και των εργαζομένων, αλλά και της πολιτικής ηγεσίας, διαρκώς θα εντατικοποιούνται» καταλήγει ο Ημαθιώτης βουλευτής.

Πάει Νοέμβριο η 'Μονμάρτη' της ΚΕΠΑ

Πάει Νοέμβριο η 'Μονμάρτη' της ΚΕΠΑ

Ανάγκη άμεσης παρέμβασης στην οδό Καζαντζάκη της Νάουσας

Ανάγκη άμεσης παρέμβασης στην οδό Καζαντζάκη της Νάουσας