Με στόχο την ποιότητα ζωής σε παιδιά της άνοιξης

Με στόχο την ποιότητα ζωής σε παιδιά της άνοιξης

Στο καινοτόμο Πρόγραμμα Φροντίδας Υγείας LLM Care και στη νέα ερευνητική πρωτοβουλία DS Leisure, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με Σύνδρομο Down, συμμετέχουν τα Παιδιά της Άνοιξης. Το πρόγραμμα οργανώνεται από το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. και επιδιώκει τη βελτίωση των ικανοτήτων που αφορούν τις στάσεις του σώματος, τις δεξιότητες και τις γνώσεις γύρω από την καθημερινότητα των ατόμων με Σύνδρομο Down. Στόχος του είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης των συστημάτων νοητικής και σωματικής ενδυνάμωσης με νέες τεχνολογίες, καθώς και να διερευνηθούν και να αποτυπωθούν με ορθό επιστημονικό τρόπο τα όποια αποτελέσματα. 

1η Μάη: δυο συγκεντρώσεις, μια πορεία και ένας κυβερνητικός βουλευτής

1η Μάη: δυο συγκεντρώσεις, μια πορεία και ένας κυβερνητικός βουλευτής

Σε συνέδριο φυσικής αγωγής και αθλητισμού ο Α.Σ. Τέτραθλον

Σε συνέδριο φυσικής αγωγής και αθλητισμού ο Α.Σ. Τέτραθλον