Προσφορές για τα προϊόντα του 2018 στον Α.Σ. Επισκοπής

Προσφορές για τα προϊόντα του 2018 στον Α.Σ. Επισκοπής

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Επισκοπής δέχεται προσφορές από ενδιαφερόμενους για τη διακίνηση προϊόντων εσοδείας 2018, από 10 ως και 30 Απριλίου.
1. Υλικά συσκευασίας
2. Εποχικό προσωπικό
3. α) Μεταφορά προϊόντων από την έδρα του Συνεταιρισμού προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και β) ε βιομηχανίες μεταποίησης.
4. Παλετάρισμα τελάρων και εκφόρτωση πλαστικών κλουβών.
Για περισσότερες πληροφορίες: 2332044494 και 2332044770.
Ο πρόεδρος
Λογγιζίδης Δημήτρης

Μηνύσεις και πρόστιμα για την ανεξέλεγκτη απόρριψη κενών φιαλών φυτοφαρμάκων από τον δήμο Βέροιας

Μηνύσεις και πρόστιμα για την ανεξέλεγκτη απόρριψη κενών φιαλών φυτοφαρμάκων από τον δήμο Βέροιας

Μήνυμα Κώστα Βοργιαζίδη για την Ανάσταση

Μήνυμα Κώστα Βοργιαζίδη για την Ανάσταση