Μέχρι 2 Μαΐου το πρώτο στάδιο των σχεδίων βελτίωσης

Μέχρι 2 Μαΐου το πρώτο στάδιο των σχεδίων βελτίωσης

Μέχρι 2 Μαΐου το πρώτο στάδιο των σχεδίων βελτίωσης

Στις 2 Μαΐου είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του πρώτου σταδίου των Σχεδίων Βελτίωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Ημαθίας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής του δευτέρου σταδίου είναι η 5η Μαΐου και υποβολής του φυσικού φακέλου της αίτησης στήριξης η 20η Ιουνίου.

Ως τελευταία ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λπ. στη ΔΑΟΚ καθορίζεται η 18/5/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και στα τηλέφωνα: 2331350183, 2331350142.

Εκλογές... με αποστάσεις στους Φίλους Ιστορικού Αρχείου Νάουσας

Εκλογές... με αποστάσεις στους Φίλους Ιστορικού Αρχείου Νάουσας

Ένα ‘άλλο’ θέατρο, μια διαφορετική εβδομάδα

Ένα ‘άλλο’ θέατρο, μια διαφορετική εβδομάδα