Συνεταιρισμοί και Ομάδες Παραγωγών στον αναπτυξιακό

Συνεταιρισμοί και Ομάδες Παραγωγών στον αναπτυξιακό

Συνεταιρισμοί και Ομάδες Παραγωγών στον αναπτυξιακό

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις μπορούν να συμμετάσχουν στη 2η προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. Το ελάχιστος κόστος των επενδυτικών τους σχεδίων –σύμφωνα με όσα ορίζει η πρόσκληση– θα πρέπει να είναι 50.000 ευρώ.

Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων για τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους. Η ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 30η Ιουνίου 2018.

Όταν ο Σταρόβας... βάζει την ποδιά του

Όταν ο Σταρόβας... βάζει την ποδιά του

Το βράδυ που σταμάτησε ο χρόνος

Το βράδυ που σταμάτησε ο χρόνος