Ο Αντώνης και... οι χαντζάρες της αχρησίας

Ο Αντώνης και... οι χαντζάρες της αχρησίας

Ήταν γνωστές και συνήθεις στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου οι βολές του Αντώνη Μαρκούλη στη διοίκηση του δήμου Βέροιας. Εξάλλου είθισται και επιβάλλεται η μειοψηφία να ψέγει και να ελέγχει την πλειοψηφία. Στην τελευταία συνεδρίαση όμως ο κ. Μαρκούλης επιτέθηκε αίφνης και σε επικεφαλής άλλης μειοψηφικής παράταξης (Παπαγιάννη), αναφορικά με τις προτάσεις του τελευταίου για πρωτοβουλίες του δήμου σχετικά με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που κρατούνται στις φυλακές της Τουρκίας:
-Πριν βγάλουμε τις χαντζάρες, να δούμε αν από την αχρησία υπάρχει και τέτανος επάνω τους! είπε ο κ. Μαρκούλης, χωρίς να απαντηθεί η αιτίαση από την άλλη πλευρά.

Νεαροί άρπαξαν έξι αρνιά από μαντρί αλλά τους εντόπισαν

Νεαροί άρπαξαν έξι αρνιά από μαντρί αλλά τους εντόπισαν

Ένα αναρρυθμιστικό θα τους σώσει

Ένα αναρρυθμιστικό θα τους σώσει