Αριστερές της κορυφής και της βάσης. Το ηθικό πλεονέκτημα και... η κακή διατροφή

Αριστερές της κορυφής και της βάσης. Το ηθικό πλεονέκτημα και... η κακή διατροφή

Το σκίτσο κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο και καταδεικνύει μια πρακτική που δεν άλλαξε, αντιθέτως γιγαντώθηκε τα τελευταία χρόνια. Από την εποχή του 3% μέχρι σήμερα τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αυξηθεί ευθέως ανάλογα με τα πόθεν έσχες των υπουργών του -τόσο που καμιά φορά ξεχνούν να δηλώσουν σημαντικά ποσά. Οι αναπόφευκτες μεταγραφές στην πορεία της ανόδου προς την εξουσία, από καιροσκόπους του συστήματος που είδαν φως και μπήκαν, ασφαλώς μεγαλώνουν την απόσταση από τη βάση, αλλά και από το όποιο ηθικό πλεονέκτημα. Αριστεροί και μη, πολίτες, που επιβιώνουν σε συνθήκες φτώχειας, συνεχίζουν να διοικούνται από εκφραστές της μπουρζουαζίας, με αριστερό ιδεολογικό υπόβαθρο αλλά αμιγώς καπιταλιστικό τρόπο ζωής.
Τα πολιτικά συστήματα στη χώρα μας ατροφούν επικινδύνως λόγω πολλής και κακής... διατροφής των εκφραστών τους, την ίδια ώρα που κόσμος αναζητεί το γεύμα της ημέρας στα σκουπίδια ή στις συντάξεις του παππού και της γιαγιάς. Η Ελλάδα του 2018. Ένα... μεγάλο διατροφικό σκάνδαλο!

Ο Α.Σ. Τέτραθλον στο τεχνικό σεμινάριο της Λάρισας

Ο Α.Σ. Τέτραθλον στο τεχνικό σεμινάριο της Λάρισας

Ένας Αλέξανδρος από τη Γαλλία και από τη Μακεδονία

Ένας Αλέξανδρος από τη Γαλλία και από τη Μακεδονία