Διάβαση με χρώμα σύντομα στο 5ο δημοτικό σχολείο Νάουσας

Διάβαση με χρώμα σύντομα στο 5ο δημοτικό σχολείο Νάουσας

Μια πολύχρωμη διάβαση έξω από το 5ο δημοτικό σχολείο Νάουσας είναι το επόμενο έργο του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, στο πλαίσιο της συμμετοχής στο Ecomobility. Θυμίζουμε ότι πρώτη δουλειά ήταν το εκπληκτικό πιάνο έξω από την Εστία Μουσών. Το έργο θα γίνει μέχρι το Πάσχα, βοηθούντος και του καιρού. Παράλληλα και ο δήμος Νάουσας θα πιάσει δουλειά στο ίδιο αντικείμενο μετά το Πάσχα, βάφοντας πρωτότυπα τις διαβάσεις στους ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Με σχέδια που θα προκαλέσουν έκπληξη (π.χ. λακκούβα!) σε πεζούς και οδηγούς, αναβαθμίζοντας με τον τρόπο αυτό τον δημόσιο χώρο.

Ένας Αλέξανδρος από τη Γαλλία και από τη Μακεδονία

Ένας Αλέξανδρος από τη Γαλλία και από τη Μακεδονία