Πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα οι συνδεδεμένες συμπύρηνου, μήλου και βάμβακος

Πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα οι συνδεδεμένες συμπύρηνου, μήλου και βάμβακος

Μέχρι 29-30 Μαρτίου αναμένεται να πληρωθούν την ειδική ενίσχυση βάμβακος οι δικαιούχοι παραγωγοί. Το ύψος της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος, για το 2017, θα ανέλθει στο ποσό των 74 ευρώ το στρέμμα. Μαζί με την ειδική ενίσχυση βάμβακος ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα πιστώσει και τις ενισχύσεις του συμπύρηνου ροδάκινου προς χυμοποίηση και των μήλων. Για τα συμπύρηνα το ύψος της ενίσχυσης καθορίστηκε στα 16,5 ευρώ ανά στρέμμα και για τα μήλα στα 47,7 ευρώ.
Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις που αφορούν στα προϊόντα ζωικής παραγωγής προγραμματίζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για μετά τις 20 Απριλίου.

Ξεχωριστή μουσική βραδιά στο Social Coffee Bar Free

Ξεχωριστή μουσική βραδιά στο Social Coffee Bar Free

Μελέτη για τον πρωτογενή τομέα από τον δήμο Νάουσας

Μελέτη για τον πρωτογενή τομέα από τον δήμο Νάουσας